Buscar

Cultura Valenciana

En valencià s’escriu CÀLIÇ

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV): càliç, -ços (Del llatí călĭce, copa per a beure.) s. m. Copa que representa el Sant Càliç en la religió catòlica i que s’usa en les... Seguir leyendo →

En valencià s’escriu VACACIONS

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV): vacació, -ons (Del llatí vacatiōne, mat. sign.) s. f. Estat d’una cosa vacant, principalment un càrrec, una plaça, etc. // plr. Temps de descans durant el... Seguir leyendo →

¿PER QUÉ LA SENYERA CORONADA ÉS LA BANDERA DE TOTS ELS VALENCIANS?

Per Antoni Atienza Abans de tot, cal recordar que la Senyera és una bandera, i que té un orige migeval. Les banderes migevals eren, sobre tot, instruments de guerra i de poder. També cal senyalar que fins al segle XV... Seguir leyendo →

En valencià s’escriu HUI

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV): hui (Del llatí hŏdĭe, mat. sign.) adv. El dia actual o en que estem, el dia present. // En el present, actualment, en el temps actual,... Seguir leyendo →

“Catalán y valenciano difieren fonéticamente en más de un noventa por ciento”

Revista del Grup d'Accio Valencianista (SOM Nº 66 13 de decembre de 1979) VALENCIANO Y CATALÁN Por Fermín Juanto Manrique (Licenciado en Románicas) Me refiero a un artículo-encuesta en el que el consultado profesor Sanchis Guarner afirmaba que “las relaciones... Seguir leyendo →

En valencià s’escriu HERBA

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV): herba, -bes s. f. Planta no llenyosa i tendra, diferent dels arbusts i arbres. // Plantes no llenyoses que cobrixen una superfície o un terreny. //... Seguir leyendo →

“Hoy, se inventan democracias, Valencia da ejemplo de ellas”

Revista del Grup d'Accio Valencianista (SOM Nº 47 31 de maig del 1979) EL PUEBLO ELIGE A SUS JEFES Por Vicente Giner Boira (Asesor Letrado del Tribunal de las Aguas de Valencia) Cuando las gentes, hoy, se inventan democracias, Valencia... Seguir leyendo →

En valencià s’escriu PLAJA

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV): plaja, -ages (Del llatí plagĭa, mat. sign.) s. f. Vora de la mar o d’un gran riu baixa, plana i arenosa. // Per extensió, vora baixa... Seguir leyendo →

En valencià s’escriu GRANERA

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV): granera, -res (Del llatí granarĭa, mat. sign., derivat de grānum, gra.) s. f. Atifell de neteja per a agranar el pis compost d’un mànec de fusta,... Seguir leyendo →

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

Subir ↑